February 28, 2024

ประวัติ Zinedine Sedan

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อเต็ม: ซีเนดีน ยาซีด ซีดาน (Zinedine Yazid Zidane) ชื่อเล่น: ซีซู (Zizou) เกิด: 23 มิถุนายน 1972 (อายุ 51 ปี) สถานที่เกิด: เมืองมาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส ครอบครัว: พ่อแม่: Smaïl Zidane และ Malika Zidane ภรรยา: Véronique…

Read More