August 10, 2023

โรเจอร์ เบนนิสเตอร์ (Roger Bannister) ชายคนแรกที่วิ่งได้ไวที่สุดในโลก

โรเจอร์ เบนนิสเตอร์ (Roger Bannister) เป็นนักวิ่งชาวอังกฤษที่เป็นผู้ที่คว้าครั้งสมัยเดียวกันในปี 1954 ที่ได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของความเพียรและพัฒนาทักษะของตนเพื่อให้สามารถเอาชนะอุปสรรค นับเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กีฬาอันสำคัญ นี่คือประวัติของเขา: ชื่อเต็ม: โรเจอร์ เบนนิสเตอร์ (Roger Gilbert Bannister) วันเกิด: 23 มีนาคม ค.ศ. 1929 สถานที่เกิด: แฮเรเวียร์, อังกฤษ วันเสียชีวิต: 3 มีนาคม ค.ศ. 2018 ประวัติและความเป็นมา: การเริ่มต้นและการเติบโต:…

Read More